סוגי קבורה

סוגי קבורה

חברה קדישא קהילת ירושלים קוברת בבתי העלמין סנהדריה, הר המנוחות, והר הזיתים, להלן סוגי הקבורה  כמפורט: 

מנהרות עולם

מנהרות עולם הינם מנהרות רחבי ידיים שנחצבו באדמת ירושלים במעבה הר המנוחות, החלל העצום שנחצב עוצב לאולמות קבורה ענקיים אשר מוארים מאווררים ומנוטרים באמצעים טכנולוגיים יחודיים שפותחו על ידי חברה קדישא קהילת ירושלים.

במנהרות מגוון תצורות קבורה:
קבורה זוגית משפחתית/מכפלה (כפול) – גם בקרקע עולם וגם במפלסים, קבורה האחד מעל לשני.
קבורה חצובה בסלע – קבורת סנהדרין שחצובה בתוך קיר הסלע.  
קבורת סנהדרין בנויה – פריקסטים שבנויים על ציר הקירות.

 

קבורת שדה 

משטח ישר על האדמה בו מסודרים הקברים זה לצד זה במרחקים קבועים ובעומק הקרקע.

קבורת כוך/סנהדרין (קומות)

קבורה זו מתבצעת במבני קבורה שנבנו על פי כללי ההלכה היהודית, הנפטר מוכנס על ידי מיטה מיוחדת לתוך כוך כדוגמת “קבורת הסנהדרין”

קבורה זו הינה לנפטר בלבד וניתן לשמור מקום לאריכות ימי בן הזוג ליד הנפטר, קברים הבנויים מעל אדמה שבמדרון ההר מעל גובה פני הקרקע של העומד לפניהם במידות קבועות ובמרחקים שווים.

הכוכים בנויים עם חיבור לקרקע במידות של קבר רגיל, בקיר התמך נבנה חלון המשמש כפתח לקבר הבנוי בהר שמאחורי הקיר, כך שהנפטר מוכנס דרך קיר התמך לקבר הבנוי, לאחר הכנסת הנפטר לקבר נעשית “סתימת הגולל” ע”י מילוי חלל החלון בשקי עפר ואטימת הפתח עם פלטת שיש וחומרי איטום (סיליקון ודומיו) לאחר מכן מוסיפה המשפחה פלטה נוספת כיתוב המקובל ע”ג מצבה, מתחת לכל מצבה נבנה מדף אבן המאפשר למשפחה להניח על גביו נרות זיכרון וכדומה. מידות הקבר זהות למידות הקבר שבקבורת שדה, עובי הקיר לא כחלק ממידת הקבר, המרחק בין קבר לקבר הינו לפחות כ 3 טפחים מהצדדים ובן כ 3 טפחים  בין הקומה התחתונה לעליונה.

קבורה משפחתית/מכפלה (האחד מעל לשני)

קבורה זו מתבצעת בעומק הקרקע החברה כורה קבר בעומק המוגדר בהלכה, הנפטר הראשון נקבר בתחתית הקבר, מכוסה באבני הגולל ובעפר על פי דרישת ההלכה.

הנפטר השני יכוסה באבני גולל ובעפר ומעליהם מוקמת מצבה משותפת קבורה זו נהוגה ברחבי אירופה ומנוצלת למספר רב יותר של נפטרים הנטמנים זה על גבי זה.

בארץ קבורה זו נהוגה לבני זוג אשר הנפטר בתחתית הקבר ולבן זוג ו/או לבני משפחה שנותרו לבד, נשמר המקום מעליו לאריכות ימים. קבר לשני נפטרים האחר מעל גבי השני בשטח של קבר שדה אחד ובעומק כפול, קברים אלה משמשים לקבורה זוגית בדרך כלל של בני הזוג. המצבה תפורק ביום הקבורה של הנפטר השני ותיבנה מחדש לאחר קבורת השני ע”י המשפחה בגודל מצבה רגילה בקבורת שדה תכיל את הכיתוב לשני הנפטרים הטמונים תחת המצבה וכן תוכל להיות מעוצבת עם חלוקה כל שהיא לשני שמות. 

קבורה רמה

הקבורה מבוצעת במבנה רב קומות כאשר בכל קומה ניתן להביא את הנפטר לקבורה, בקבורה זוגית/משפחתית או בקבורת שדה.

משטח הקבורה בנוי על גבי רצפת בטון הנתמכת בעמודים שעליה כמות עפר גדולה המחוברת לאדמה ע”י חללים בעמודים או להר בצידה. שיטת קבורה זו דומה לחלוטין לשיטת הקבורה המקובלת בעם ישראל בדורות האחרונים כקבורת שדה

פרט לעובדה כי תחת למשטח הבטון הגדול המשמש כרצפה ישנו חלל הנמוך יותר, ולעיתים ישנה תקרה מעל משטח הקבורה המשמש כמשטח קבורה לקומה נוספת. מידות הקברים והמרחקים ביניהם זהים לחלוטין עם המקובל בקבורת שדה.