במקרה פטירה

פטירת בן משפחה מלווה בכאב וצער עמוק, חברה קדישא משתתפת בצער המשפחה ומשתדלת לבוא לקראת המשפחות בכל הליך הקבורה. להלן מידע מתומצת אשר יאפשר לכם לארגן את הלוויה

 

יש להגיע לבית העלמין כ15 דקות לפני הזמן שנקבע ללוויה, בהגיעכם למקום יגש אליכם ראש צוות הלוויה או החזן העורך את הטקס.

יש להגיע לבית העלמין בעשר דקות לפני הזמן שנקבע ללוויה, בהגיעכם למקום יגש אליכם ראש צוות הלוויה או החזן העורך את הטקס.

חברה קדישא קהילת ירושלים אתכם ברגעים הקשים