מה צריך לעשות מול חברה קדישא

פטירת בן משפחה מלווה בכאב וצער עמוק, חברה קדישא “קהלת ירושלים” משתתפת בצער המשפחה ומשתדלת לבוא לקראת המשפחות בכל הליך הקבורה.
להלן מידע מתומצת אשר יאפשר לכם לארגן את הלוויה:

פטירה בבית/בית אבות:

במקרה של פטירה בבית או במקום פרטי שאינו מוסד רפואי, יש להזמין רופא או מד”א לשם קביעת המוות והוצאת הודעת פטירה.

נוסף על כך יש להמתין להגעת קצין משטרה לצורך הוצאת אישור קבורה/ויתור על נתיחה , בכל מקרה שלא קיים חשד למוות בלתי טבעי או בגלל עבירה פלילית.

נוסף על הודעת הפטירה ואישור המשטרה, במקרה שמי שקבע את המוות זה פראמדיק, יש להוסיף טופס הכרזה על מוות ודו”ח רפואי בנוסף לתעודת הזהות של המנוח/ה. 

אם יש צורך לפנות את הנפטר אפשר לפנות אלינו לחברה קדישא.

מחוץ לשעות הפעילות יש להתקשר למוקד הפינויים בטלפון  0120*. הפינוי אינו כרוך בתשלום וכך גם שמירה בקירור עד 24 שעות ממועד הפינוי, ובימי שישי וערבי חג עד 48 שעות ממועד הפינוי.

 פטירה בבית חולים או במוסד:

במקרה של פטירה בבית חולים , יש לקבל הודעת פטירה חתומה ע”י רופא בבית החולים או המוסד, פטירה בבית חולים ציבורי יתקבל רשיון קבורה ע”י משרד קבלת חולים בבית החולים.

במקרה של פטירה במוסד רפואי אחר אז ניתן לשלוח את הניירת לסדרן הלוויות ואנו נדאג להוציא רישיון קבורה מלשכת הבריאות המחוזית.

 פטירה תושב ישראל בחו”ל:

 במקרה שבו תושב ישראל נפטר בחו”ל, על המשפחה להציג בפני החברה קדישא אישור תושבות מביטוח לאומי שהנפטר תושב הארץ. בלא אישור זה יהיה על המשפחה לשלם בעבור קבורת המנוח כתושב חו”ל שאינו זכאי לקבורה .

מקרים חריגים: היה ואי אפשר להשיג את האישור מיידית, אפשר להפקיד המחאה לביטחון וזו תיגבה אם לא יוצג האישור בתוך זמן סביר.

העברת המנוח או המנוחה מחו”ל מוטלת על המשפחה. חברה קדישא מתחילה את טפולה החל מהגעת המנוח אל בית העלמין, על המשפחה לשלם אגרת שחרור מנמל התעופה ואגרת משרד הבריאות.

אפשר להיעזר בחברה קדישא לשם הזמנת שירות העברה מנמל התעופה אל בית העלמין. השירות הוא פרטי וכרוך בתשלום. תהליך השחרור בנמל התעופה כולל הוצאת רשיון קבורה.

תושב חו”ל שנפטר בישראל:

פטירה של תושב חו”ל שנפטר בירושלים זכאי לקבורה חינם
כתושב ירושלים, בחלקות המוגדרות כפטורות באתר הביטוח לאומי.

פטירה של תושב חו”ל שנפטר בחו”ל

תושב חו”ל  שנפטר בחו”ל ושאינו זכאי לקבורה בארץ על פי תקנות הביטוח הלאומי, ומעוניין להיקבר בארץ ישראל, על משפחתו לפנות לחברה קדישא טרם ההעברה לארץ כדי להסדיר הן את מקום הקבורה הן את כל הסידורים הכרוכים
באישור ההעברה.

רק לאחר הסדרת כל הנושאים  תמציא חברה קדישא
אישור להעברת המנוח/ה מחו”ל לארץ.

לאחר מכן חברה קדישא מטפלת בנפטר מהנחיתה בשדה התעופה לרבות תשלום אגרות, טיפול בארון וכ”ו עד לאחר הקבורה.

העברת נפטר

העברת נפטרים מהבית, בית חולים, מוסד, לבית העלמין מתבצעת ללא תשלום בתוך תחומי שיפוט ואזור ירושלים בשעות העבודה של החברה.

אחסון נפטר בחדר קירור מתבצע ע”י החברה קדישא ב24 שעות מעת הפינוי,  לאחר מכן, תחויב המשפחה דמי אחסון יומי עבור כל יום עד לקבורה כפי שנקבע בתקנות המוסד לביטוח.

 לרשות הציבור פועל מוקד 0120* להעברת נפטרים שלא בשעות העבודה ובסופי שבוע ומועדים. 

 סידור הלוויה

 שירותי חברה קדישא ניתנים ללא תשלום כל זאת במסגרת סל שירותי הקבורה של המוסד לביטוח לאומי.

דמי הקבורה משולמים ע”י ביטוח הלאומי ישירות לחברה קדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, ושחתם על הסכם עם ביטוח הלאומי בעניין זה.

שירותים אלה ניתנים ללא תשלום רק אם הקבורה נעשית במקום מגוריו של הנפטר הנקבע על פי רישומו ברישום האוכלוסין. הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה ואת השירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד.

להלן פירוט שירותי הקבורה שהחברה קדישא נותנת ללא עלות:

הקצאת מקום קבורה על פי הסדרי הקבורה שנקבעו בחברה קדישא.

הכנת הנפטר לקבורה כולל טהרה והלבשת תכריכים רגילים, 

חפירת הקבר העברת הנפטר ביום הקבורה ושלט זמני על הקבר.

טקס קבורה בהשתתפות של חזן וצוות קבורה ( 2 משתתפים לפחות).

העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה –  בתחום הרשות המקומית שבה היא פועלת ובשעות העבודה המקובלות ,

לשם הסדרת מועד הלוויה  על המשפחה או נציג מטעמה לגשת/להתקשר למשרדי החברה קדישא ולהכין את המסמכים הבאים:

הודעת פטירה, תעודת זהות של הנפטר כולל הספח, רשיון קבורה, כאשר נפטר לאחר שעות העבודה של המשרד, יש להכין את מסמכים המתוארים לעיל ולהתקשר לטלפון 02-5454900 לצורך תיאום מועד הלוויה.

 שירותי החברה קדישא הניתנים בתשלום:

שירותי החברה קדישא “קהילת ירושלים” הניתנים בתשלום על פי תקנות הביטוח הלאומי:

  • רכישת חלקת קבר בחיים על פי התעריפים הקבועים בחוק.
  • שירות הלנה בקירור עד למועד הלוויה: מעבר ליום הפטירה הראשון שאת הוצאותיו מכסה הביטוח הלאומי.
  • תכריכי פשתן.
  • פטירה בחו”ל של תושב הארץ הזכאי לשירותי קבורה: לפי הגדרות הביטוח הלאומי, במקרה כזה נדרש לשלם העברה מנמל התעופה ועד לבית העלמין וכן יש לשלם אגרת שחרור ואגרת משרד הבריאות.
  • רכישת מקומות קבורה:
  •  הקבורה בחלקות שאותן הגדיר הביטוח הלאומי כחלקות חריגות או סגורות, וכן שמירת מקום קבורה מחיים היא בתשלום, על פי החוק ולפי מחירון חברה קדישא (הקבורה בחינם הינה בחלקות המוגדרות כפטורות על ידי הביטוח הלאומי).
  • יסוד למצבה: בוני המצבות משלמים עבור בניית היסוד למצבה שבנתה החברה קדישא, ישירות לחברה קדישא.

 משפחות יקרות נקודות חשובות לתשומת לבכם

עליכם לפנות לחברה קדישא ולתאם עמה את מועד הלוויה, בסמוך לפטירת הנפטר תיאום זה חשוב כדי לבחון זמינות של עובדי החברה וביצוע לוויות באותו יום או בלילה. חברה קדישא תתאם את הלוויה לפי לוח הזמנים שלה תוך ניסיון להתחשב בהעדפת בני המשפחה, נוהגים לקבור בסמוך למועד הפטירה ואפילו בשעות לילה מאוחרות, חברה קדישא “קהילת ירושלים” מקבלת לוויות בימי השבוע עד השעה 23:00 ומוצאי שבת עד השעה 23:30. וזאת על מנת לא להלין את הנפטר, יחד עם זאת, בקביעת מועד הלוויה יש לקחת בחשבון את הזמן הנדרש להודיע למשפחה על הפטירה ולאפשר להם להגיע ללוויה.

בעת תיאום הלוויה

אם אתם מעוניינים בתכריכי פשתן, ציינו זאת במפורש. 

אם יש לכם חשש כי לא יגיע ללוויה “מניין” (עשרה גברים מעל גיל 13), יש להודיע לסדרן הלוויות ואנו נדאג למניין עבור אמירת הקדיש. אם משפחתכם הינה משפחת כהנים – חשוב כי תיידעו בכך את אנשי החברה קדישא מראש.