שירותים הניתנים ללא תשלום

להלן פירוט שירותי הקבורה שהחברה קדישא נותנת ללא עלות:

  • הקצאת מקום קבורה על פי הסדרי הקבורה שנקבעו בחברה קדישא.
  • הכנת הנפטר לקבורה כולל טהרה והלבשת תכריכים רגילים, 
  • חפירת הקבר העברת הנפטר ביום הקבורה ושלט זמני על הקבר.
  • טקס קבורה בהשתתפות של חזן וצוות קבורה ( 2 משתתפים לפחות).
  • העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה –  בתחום הרשות המקומית שבה היא פועלת ובשעות העבודה המקובלות ,
  • לשם הסדרת מועד הלוויה  על המשפחה או נציג מטעמה לגשת/להתקשר למשרדי החברה קדישא ולהכין את המסמכים הבאים:
  • הודעת פטירה, תעודת זהות של הנפטר כולל הספח, רשיון קבורה, כאשר נפטר לאחר שעות העבודה של המשרד, יש להכין את מסמכים המתוארים לעיל ולהתקשר לטלפון 02-5454900 לצורך תיאום מועד הלוויה.