הנהלה ועובדים

הרה"ג ר' זאב פרסטר שליט"א

יו"ר ההנהלה

הרה"ג ר' שלמה ניימן שליט"א

יו"ר המועצה

ר' יעקב אדלר

חבר הנהלה

ר' נתן מאיר

חבר הנהלה

ר' ישראל גליק

חבר הנהלה

ר' משה מרדכי אפשטיין

חבר הנהלה

ר' אברהם סנדר

חבר הנהלה

עו"ד ר' נחום מירסקי

חבר הנהלה

עו"ד ר' יוסי שחור

חבר הנהלה

ר' אליעזר וולף

חבר הנהלה

ר' יעקב גבירץ

חבר הנהלה

ר' יחזקאל ויקסלבוים

חבר הנהלה

ר' יצחק מילר

חבר הנהלה

צוות המשרד

הרב משה שמעון

מנכ"ל

יהודה אנפלינג

מזכיר החברה

ר' אליהו כספי

פקיד רכישות בחיים

ר' אורי מילר

פקיד רכישות בחיים

יצחק פרל

סדרן לוויות

ר' אברהם מרדכי אלתר

מזכירות והנהלת חשבונות

מחלקה הטכנית

מר יהודה בשארי

מנהל המחלקה

נתן בנימין עקשטיין

מנהל שירות העובדים והפיקוח בבתי העלמין

משה הרשקוביץ

תפעול בית ההספד

צוות ניהול בית העלמין סנהדריה

ר' חיים יקטר

מנהל שירותי קבורה ואחראי בית העלמין

ר' מרדכי אברהם רוזנפלד

ס. מנהל שירותי קבורה ואחראי בית העלמין