במקרה פטירה

פטירת בן משפחה מלווה בכאב וצער עמוק, חברה קדישא משתתפת בצער המשפחה ומשתדלת לבוא לקראת המשפחות בכל הליך הקבורה.

להלן מידע מתומצת אשר יאפשר לכם לארגן את הלוויה:

סידור רישיון קבורה

חברה קדישא אינה רשאית לקבור נפטר ללא רישיון קבורה ועל כן על המשפחה לדאוג לסידור רשיון הקבורה – אנשי חברה קדישא קהילת ירושלים תמיד ישתדלו לעזור בעניין במידת הצורך על מנת להקל על המשפחה בשעתה הקשה.

חשוב מאד:

לקרוא את ההוראות על מנת למנוע עגמת נפש ועיכובים בשעה קשה זו.

 1. כאשר הפטירה אירעה בבית חולים, בני המשפחה צריכים לגשת למשרד קבלת החולים בבית החולים ביחד עם הודעת הפטירה שהונפקה במחלקה ותעודת זהות של הנפטר/ת ולקבל מהם את רישיון הקבורה.
 2. כאשר הפטירה אירעה בבית אבות, רישיון הקבורה יונפק ע”י מדור רישיונות קבורה במשרד הבריאות המחוזי, התהליך מבוצע ע”י חברה קדישא “קהלת ירושלים”: ולצורך כך על המשפחה להעביר לחברה קדישא את המסמכים הבאים בהקדם: 1.תעודת זהות של הנפטר, 2.הודעת הפטירה מאת הרופא שקבע את המוות.
 3. כאשר הפטירה אירעה בבית, רישיון הקבורה יונפק ע”י מדור רישיונות קבורה במשרד הבריאות המחוזי התהליך מבוצע ע”י חברה קדישא “קהלת ירושלים”: ולצורך כך על המשפחה להעביר לחברה קדישא את המסמכים הבאים בהקדם: 1. תעודת זהות של הנפטר/ת, 2. הודעת הפטירה מאת הרופא/פראמדיק שקבע את המוות, במקרה של פארמדיק צריך להוסיף טופס הכרזת מוות ע”י פארמדיק + דוח רפואי,  3. אישור חתום ע”י קצין המשטרה על כך שאין למשטרת ישראל התנגדות להוצאת רישיון קבורה.
על מנת להקל על המשפחה – כל העברת המסמכים לחברה קדישא, יכולה להתבצע באמצעים דיגיטלים (מייל/ווטסאפ) כאשר את המסמכים המקוריים על המשפחה להביא ללוויה.

העברת הנפטר לבית העלמין / חדר קירור

במקרה והפטירה אירעה בבית חולים הנפטר/ת נשאר/ת בקירור בבית החולים עד ליום ההלוויה, וביום ההלוויה מתבצעת העברה של הנפטר/ת על ידי חברה קדישא ללא שום תשלום במידה והנפטר נמצא בתחום טיפולה של החברה (תחום הרשות המקומית).

במקרה פטירה בבית/בית אבות – חברה קדישא מחויבת בהעברת הנפטר/ת לקבורה ללא תשלום במידה והנפטר נמצא בתחום טיפולה של החברה (תחום הרשות המקומית) בשעות העבודה.

להלן מועדי שעות העבודה:

ימים א’ – ה’ 8:00-16:00.

לאחר השעה 16:00 עד לשעה 8:00 בבוקר למחרת יש לפנות למוקד פינוי נפטרים שמספרו 0120*.

יום ו’ וערבי חג 8:00-13:00.

יום ו’ מהשעה 13:00 ועד ליום ראשון ב 8:00 בבוקר יש לפנות למוקד פינוי נפטרים שמספרו 0120*.

ערבי חג החל מהשעה 13:00 ועד לשעה 8:00 בבוקר שלמחרת החג יש לפנות למוקד פינוי נפטרים שמספרו 0120*.

במקרה של לוויה ביום הפטירה העברה מתבצעת על ידי חברה קדישא גם מעבר לשעות העבודה ללא תשלום.

העברת הנפטר שלא ביום ההלוויה לשמירה בקירור עד ליום המחרת, לאחר שעות העבודה על ידי מוקד 0120* – נעשית ללא תשלום.

במקרה והלוויה מתבצעת מעבר ליום המחרת, על המשפחה לשלם לחברה קדישא עבור כל לילה נוסף לפי תעריף הביטוח הלאומי.

בימי ו’ האחסון בקירור ללא תשלום החל מהשעה 13:00 ועד ליום ראשון בבוקר.

בערבי חגים, האחסון בקירור ללא תשלום החל מהשעה 13:00 ועד למחרת החג.

העברת הנפטר מחוץ לירושלים, ממקום הפטירה לבית העלמין שבה מתבצעת הקבורה תבוצע ע”י המשפחה ובאחריותה, חברה קדישא אינה מבצעת העברות מחוץ לשטח השיפוט של ירושלים.

לאתר ביטוח הלאומי בנושאי קבורה לחצו כאן.

טיפול בסידורי הקבורה

לצורך תיאום מקום הקבורה ומועד ההלוויה מוטל על המשפחה או נציג מטעמה לבוא/להתקשר למשרדי “חברה קדישא קהלת ירושלים” עם רישיון הקבורה ולקבל הסבר מלא ומפורט על כל אפשרויות הקבורה:

באחריות חברה קדישא לתת את השירותים הבאים ללא תשלום:

 1. חלקת קבר סנהדרין (כוכים) בבית העלמין הר המנוחות.
 2. כריית הקבר + כיסוי הקבר.
 3. טהרת הנפטר + תכריכים רגילים.
 4. שירותי לוויה הכוללים: חזן וצוות קבורה.
 5. העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה (כפי שרשום למעלה)

קבורה ללא תשלום:

תושב ישראל שנפטר בישראל ונקבר במקום מגוריו.

תושב ישראל שנפטר בחו”ל ונקבר במקום מגוריו בישראל. (ובתנאי שהינו מוכר בביטוח לאומי כתושב)

מתי רשאית חברה קדישא לגבות תשלום?

 • רכישת חלקת קבר בחיים (על פי התעריפים הקבועים בחוק. התעריף שונה ממקום למקום)
 • קבורה בחלקה חריגה (חלקה שאושרה מראש על ידי המוסד לביטוח לאומי כחריגה)
 • קבורה בבית עלמין סגור (בית עלמין שהוכרז כסגור)
 • תושב ישראל שנפטר ומשפחתו מעוניינת לקברו שלא במקום מגוריו.
 •  ישנו מחירון מסודר עם התעריפים באתר החברה קדישא.
 1. קבורת סנהדרין (כוכים)  – ללא תשלום
 2. קבורת מכפלה בהר המנוחות –במבנה – הנפטר ללא תשלום והמקום לבן/לבת הזוג לפי תעריף משרד הדתות.
 3. קבורת שדה/מכפלה במנהרות עולם חלקות חריגות בהתאם לתעריפי החברה .

דברי ההסבר המובאים כאן הינם כלליים ומתומצתים, בכדי לקבל הסבר מלא ומפורט ניתן לפנות למשרדי חברה קדישא רח’ יעקב אליאב 5 [בית ערך] ירושלים 02-5454900

להלן מועדי קבלת קהל במשרדינו:

ימים א’ – ה’ 8:00-15:00

יום ו’ וערבי חג 8:00-12:00