מחירון שירותים

תעריפי שירותי קבורה

  • העברה בתוך ירושלים + טהרה ותכריכים: 1500 ₪
  • טהרה ותכריכים ללא העברה: 1100 ₪
  • קבורה לנפטר בירושלים הכוללת העברה, פתיחה וחפירת קבר, תכריכים, טהרה, לוויה, בית לוויות, צוות וקבורה: 10000 ₪
  • העברת נפטר + שחרור הארון מנתב”ג: 3000 ₪
  • הפרש מתכריכים רגילים לתכריכי פשתן לנפטר 200 ₪
  • תכריכי פשתן לרכישה בחיים 350 ₪
  • שמירה בקירור 406 ₪ ליום