רכישת מקומות קבורה

רכישת מקומות קבורה

כל תושב ירושלים או תושב חו”ל שנפטר בירושלים זכאי להיקבר בחלקות קבורה של חברה קדישא קהילת ירושלים בהר המנוחות ללא תשלום בקבורת סנהדרין או בקבר בחלקה משפחתית כאשר יש בן זוג והבן זוג רוכש את החלקה העליונה באותו הקבר.
תושב ישראל שקנה חלקה ומקום מגוריו הפסיק להיות ישראל, עליו לשלם הוצאות קבורה, לוויה, העברה כמפורט במחירוני החברה.
מכירת קברים לתושבי חו”ל רק בחלקות המוגדרות על ידי ביטוח לאומי כפטורות, למעט אם בני משפחה קבורים באותה חלקה שאז ניתן לרכוש גם בחלקות המוגדרות כחריגות או סגורות. 
למידע נוסף על סוגי הקבורה לחץ כאן
למחירון השירותים על פי ביטוח לאומי לחץ כאן
קבורת סנהדרין
 • תושב ירושלים – ללא תשלום
 • רכישה לבן זוג תושב ירושלים – 10361 ₪
 • רכישה לבן משפחה שאינו בן זוג תושב ירושלים – 12,951 ₪
 • רכישה לבן זוג או בן משפחה, לתושב מחוץ לירושלים – 16,837 ₪

חלקה משפחתית מכפלה

עבור נפטר תושב ירושלים או תושב חו”ל שנפטר בירושלים הקבורה בחינם

מחירי רכישה עבור החלקה העליונה באותו הקבר לבן הזוג או לבן משפחה ע”פ התעריף כדלקמן:

 • לבן זוג תושב ירושלים 11,052 ₪.
 • לבן זוג תושב הארץ 17,960  ₪
 • לבן זוג תושב חול 72,500 ₪/55,00 ₪

 

רכישת קבר בחיים חלקות ביטוח לאומי

חלקות בודדות

 • תושב ירושלים –  17,268 ₪
 • תושב מחוץ ירושלים –  22,449 ₪

 חלקות מכפלה משפחתיות

 • תושב ירושלים  –  27,629 ₪
 • תושב חוץ לירושלים – 35,920 ₪

קבר סנהדרין

 • תושב ירושלים – 12,951 ₪
 • תושב חוץ לירושלים – 16,837 ₪

רכישה של קברים חריגים

חברה קדישא קהילת ירושלים הקצתה, במסגרת הסכם עם המוסד לביטוח לאומי מס’ חלקות חריגות, אשר יש אפשרות למכירת קברים רק ביום הפטירה.

מחירון חלקות חריגות וסגורות

הר המנוחות ובהר הזיתים:
 • קבר שדה לתושב ירושלים : 40,400 ₪
 • קבר שדה לתושב ישראל שאינו תושב ירושלים :  52,500 ₪
 • קבר משפחתי (האחד מעל לשני) לתושב ירושלים:  63,000 ₪
 • קבר משפחתי (האחד מעל לשני) לתושב ישראל שאינו תושב ירושלים: 78,750 ₪ 

סנהדריה:

 • אין יותר קברים פנויים למכירה בבית העלמין

 מחירון לתושבי חו”ל

 הר המנוחות והר הזיתים:

 • קבורת שדה בקרקע:  85,000 ₪
 • קבורת שדה בקומה במבנה:  75,000 ₪
 • קבורה משפחתית זוגית (האחד מעל לשני) בקרקע:  145,000 ₪
 • קבורה משפחתית זוגית (האחד מעל לשני) במבנה:  110,000 ₪
 • קבורת כוך/סנהדרין בנוי (מבנה או מנהרה) 8500$
 • קבורת כוך/סנהדרין חצוב בסלע במנהרה 12,000$
המחירים כוללים טיפול בנפטר מרגע הנחיתה בנתב”ג ועד לאחר הקבורה לא כולל בניית המצבה.

סנהדריה:

 • אין יותר קברים פנויים למכירה בבית העלמין.

 תעריפי שירותי קבורה

 • העברה בתוך ירושלים + טהרה ותכריכים: 1500 ₪
 • טהרה ותכריכים ללא העברה: 1100 ₪
 • קבורה לנפטר בירושלים הכוללת העברה, פתיחה וחפירת קבר, תכריכים, טהרה, לוויה, בית לוויות, צוות וקבורה: 10000 ₪
 • העברת נפטר + שחרור הארון מנתב”ג: 3000 ₪
 • הפרש מתכריכים רגילים לתכריכי פשתן לנפטר 200 ₪
 • תכריכי פשתן לרכישה בחיים 350 ₪
 • שמירה בקירור 406 ₪ ליום

התשלום חייב להתבצע מראש: ללא תשלום מראש לא ניתן לבצע כל שירות.

 
במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה לוועדת הנחות המתקיימת אחת לחודש – לפרטים יש לפנות לנציגי חברה קדישא.